OFERTA‎ > ‎

Zielone Szkoły Działań Twórczych

Ogólna oferta:

Grupa NEO od wielu lat specjalizuje się w organizacji zajęć artystycznych i działań twórczych dla dzieci i młodzieży.

Cechą charakterystyczną  organizowanych przez nas zajęć, jest programowe i praktyczne traktowanie ich jako szeroko rozumianych form edukacji pozaszkolnej, odbywającej się bezpośrednio w wytypowanych, znanych i mniej znanych zakątkach Polski.

W tym względzie odchodzimy od panującego dzisiaj stereotypu „Zielonych Szkół”, jakie są  na ogół proponowane w licznych biurach podróży, a które to poza walorami czysto turystycznymi, nie przynoszą ich uczestnikom nic poza tym.

My ze swej strony gwarantujemy programy oparte na wielokierunkowości edukacyjnej, podejmujące następujące zagadnienia:

- Prawidłowej integracji interpersonalnej wśród dzieci i młodzieży

- Ekologii, odwołującej się do relacji, zachodzących pomiędzy człowiekiem, a otaczającą go przyrodą

- Geografii, czyli odkrywania przez dzieci i młodzież w aktywny i zrozumiały sposób   walorów krajoznawczych malowniczych miejsc w Polsce

- Historii i tradycji, a więc poznawanie dorobku kulturowego w danych regionach Polski

- Techniki twórczego myślenia i działania, a więc praktyczne umożliwianie uczestnikom przez różne formy plastyczne wypowiadania się i utrwalania swoich odczuć  i wyobraźni, - oczywiście w odniesieniu do wybranych zagadnień estetyki, w oparciu o znane i mniej znane techniki plastyczne, fotograficzne, graficzne i inne.

- Teatru, Dramy, Performance’u, jako zajęć pozwalających uzewnętrznić, a zarazem wyeksponować  swoją ekspresję przez ruch, grę ciałem i słowem, a przy tym budować poczucie wspólnej pracy zespołowej

- Wychowania fizycznego i sportu, czyli pracy nad sprawnością fizyczną, w tym technik sztuk walki, takich jak Judo

Poczucia rytmu i etnicznej kultury Afryki- nauka gry na bębnach Djembe i nie tylko.

Mottem naszych „Zielonych Szkół Działań Twórczych” jest jak najwięcej wiedzy i nauki, z uśmiechem na twarzy!

Nasze wieloletnie doświadczenie edukacyjne oraz turystyczne jest gwarancją porządnego programu, bezpieczeństwa i wspaniałej zabawy dla dzieci i młodzieży.

W tym roku proponujemy bloki warsztatowe w wybranym przez Państwa ośrodku. 

1. Warsztaty teatralne - dzieci przygotowują od podstaw spektakl na podstawie wcześniej przygotowanego przez nas scenariusza, wykonują kostiumy i przygotowują miejsce na spektakl. - tematem przewodnim będzie historia
2. Warsztaty plastyczno - ekologiczne związane z nabywaniem wiedzy o krajoznawczych walorach okolicy oraz wiedzy na temat recyklingu.
3. Warsztaty paramuzyczne z tworzeniem różnych instrumentów oraz nauce gry na bębnach Djembe.
4. Wieczorne podchody, bezpieczny surwival - jak zachować się w lesie.
5. Warsztaty i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
6. Wycieczki po okolicy autokarowe oraz piesze (wg programu). Grupa NEO zapewnia: przeprowadzenie warsztatów wg ustalonego harmonogram co najmniej 2 zajęcia dziennie po 2 godziny wraz z materiałami, przeprowadzenie wycieczek i dyskotek (wraz z muzyką i sprzętem) oraz wieczornych podchodów, relację fotograficzną (około 150 zdjęć) dla każdego z uczestników na płycie CD. 

Nie zapewniamy: ubezpieczenia oraz opieki i odpowiedzialności za dzieci, przejazdu w tą i powrotem do ośrodka, wyboru ośrodka.

Koszt przeprowadzenia wielu rodzajów warsztatów wraz z materiałami, narzędziami, dokumentacją foto oraz jednym/dwoma prowadzącymi podczas pięciodniowej Zielonej Szkoły Działań Twórczych od poniedziałku od 12.00 do piątku do 12.00 wraz z dojazdem do wybranego przez zamawiającego miejsca to cena od 2500 zł do 3000 zł netto plus 23% VAT + nocleg i wyżywienie dla jednego/dwóch animatorów.
na dziecko wypada opłata liczona wg: 2500zł/30płacących dzieci=83zł/os netto (ok 100zł brutto)
Comments