Kalendarz kursów, terminy

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na >> promocyjne kursy od 17.10 oraz 24.10.2020:

Inne/ dalsze terminy do ustalenia indywidualnie - prosimy o kontakt e-mailowy: grupaneo@gmail.com

Objaśnienia:

  • Tam gdzie jest to możliwe (jeśli nie mamy zamkniętego naboru) można się dopisać jako kolejny uczestnik, korzystając przy tym z bonifikat zgodnie z cennikiem kursów.

  • Jeśli w danym terminie nie wyświetla się rezerwacja z opisem – termin jest wolny.

  • Często zdarza się że podczas dłuższego terminu kursu, np w czasie 9 dniowego (K90), realizowany jest kurs krótszy, czyli k60. Każdy realizuje swój zakres programowy niezależnie od innych uczestników.

  • Miejsce realizacji Kursu do wyboru: Łódź lub Kocioł k. Lewina Kłodzkiego.

Zobacz kalendarz poniżej: