Cennik kursów renowacji NEO

uwagi do cennika:

Istnieje możliwość przyjęcia od jednej do kilkunastu osób na jeden kurs, co ma wpływ na jego cenę (im więcej chętnych tym taniej).

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, aby te osoby wyraziły zgodę na udział w kursie kilku osobowym. Staramy się pośredniczyć w przygotowaniu takiego kursu. Zazwyczaj grupy liczą od 3 do 6 osób.

Nasze doświadczenia pokazują, że kursy wieloosobowe nie wpływają na jakość zindywidualizowanego toku nauczania, a znacząco podnoszą poziom zdobytej wiedzy i doświadczeń poprzez wymianę i współpracę w trakcie kursu.

UWAGI:

  • Bonifikaty nie dotyczą kursów refinansowanych z Powiatowych Urzędów Pracy/ WUP oraz innych instytucji państwowych, firm szkoleniowych lub organizacji pozarządowych. Przy skierowaniu grupy zorganizowanej z danej instytucji istnieje możliwość negocjacji ceny. W tej sprawie zapraszamy do kontaktu mailowego: grupaneo@gmail.com

  • Wymagamy 500 zł zadatku za wybrany kurs (zgodnie z przepisami prawa w przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek jest bezzwrotny i pokrywa straty wnikające z zablokowanego terminu kursu). Rozliczenie całej pozostałej opłaty za kurs jest wymagane najpóźniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem (również przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu).

  • Opłata obejmuje wyłącznie kurs i jest zgodna z wybraną opcją (długością) kursu i liczbą zapisanych na ten termin uczestników.