Zakres programowy kursów

PRZYKŁADOWY PROGRAM KURSU k70

Część teoretyczna (ok. 5% kursu), obejmuje:

Część praktyczna (ok. 95% kursu), obejmuje:

Podczas kursu przekazujemy również praktyczną wiedzę dotyczącą zakładania i prowadzenia własnego zakładu renowacji, z uwzględnieniem doboru i zakupu odpowiedniego wyposażenia zakładu bez zbędnych wydatków. Uczymy także o prowadzeniu i promowaniu własnej galerii handlu antykami, zwracając szczególną uwagę na specyfikę dzisiejszego rynku w Polsce oraz poza jej granicami.

Kurs kończy się do uzgodnienia egzaminem końcowym, pisemnym bądź ustnym.

Kurs kończy się certyfikatem/zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

UWAGA:

Godzina kursu trwa pełne 60 min.